Priser og tilmelding

Priser og tilmelding

Her kan du tilmelde dig og læse om priserne:

 
  Antal brugere/
medlemmer 
 Pris årligt (kr.)
Virksomhed/Organisation A 1 5.000
Virksomhed/Organisation B 2-10 8.000
Virksomhed/Organisation C    11-25 15.000
Virksomhed/Organisation D 26-50 18.000
Virksomhed/Organisation E 51-75 20.000
 Enkeltperson 1 2.500
 Studerende, mod forevisning af gyldigt studiekort 1 1.250

Hvis der er flere end én i virksomheden der bruger det samme logon, skal der tegnes abonnement for 2-10 medlemmer. Ved flere end 75 brugere: Indhent tilbud.
Alle priser er i danske kroner og er ekskl. moms.

Tilmelding/ mere info